MVO »

MAS is zich zeer bewust haar verantwoordelijkheid in alle facetten met betrekking tot duurzaamheid, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Wij nemen hiermee niet alleen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een duurzame, veilige en gezonde samenleving, maar verbeteren zo ook de arbeidsomstandigheden en het welzijn van ons personeel, uw klanten,  bezoekers en medewerkers.

Het gaat om activiteiten die verder gaan dan waartoe de wet ons verplicht; vanuit maatschappelijke en duurzame betrokkenheid en een toekomstgerichte visie. Voor ons dus niets anders dan goed werkgeverschap ! 

MAS is het eerste schoonmaakbedrijf in Nederland met het MVO keurmerk, behaald in juni 2017! Op basis van People,Planet en Profit is MAS zeer positief gewaardeerd. Daarnaast is MAS sinds 2013 in het bezit van het ISO 14000 certificaat.

Inmiddels hebben wij ook de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend.

Social Return is binnen MAS genetisch bepaald. Gezien het grote belang en het specialistische karakter van de verantwoordelijkheden en de uitvoering om doelstellingen te realiseren zetten wij hier zwaar op in. Zo hebben wij in de afgelopen 3 jaar meer dan 40 mensen opgeleid vanuit een afstand tot de arbeidsmarkt tot een betaalde baan bij MAS.

Wij zijn trots op onze behaalde certificeringen en voeren dit in de praktijk conform de gestelde voorwaarden uit. Enkele van onze belangrijke certificaten zijn:

Duurzame leveranciers

Wij zijn selectief bij onze keuze van leveranciers. Zij dienen te voldoen aan het Europees Ecolabel, Nordic Swan, de criteria van Agentschap NL, over het Sustainable Cleaning Label en de EMAS registratie (Eco-Management and Audit Scheme) te beschikken. Een belangrijke certificering die niet alleen iets zegt over het eindproduct, maar ook aangeeft dat de gebruikte productiemethodes zo milieuvriendelijk mogelijk zijn.

Milieuzorg

Het milieu wordt zoveel mogelijk ontzien bij onze dienstverlening door verantwoord om te gaan met schoonmaakmiddelen, minder afval te produceren en te letten op het energieverbruik. Wij werken met producten van Green Care, voor de dagelijkse reiniging, die biologisch afbreekbaar zijn. Hiermee voldoen wij aan de huidige norm van de Europese Detergentenverordening 648/2004/EG.

De Verrijking Orion en MAS

Contact

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op, we staan u graag te woord.