MAS DienstverleningTransparant

Onze organisatie is duidelijk en eerlijk! Wat wij u aanbieden is professioneel meer dan haalbaar hetgeen wij kunnen optimaliseren door onze transparante werkmethoden.

Metingen

Eenmaal per jaar meten wij de werkdruk met behulp van de ‘Werkdrukmeter’. Daarnaast houdt de rayonmanager middels de maandelijkse DKS-meting continue controle het motivatie niveau van de medewerkers. Bij een positieve controle wordt het team direct beloond met gebak!

Prestatienorm

De calculatie is gebaseerd op een gemiddelde aantal vierkantenmeter prestaties per uur. Onze ervaring is dat deze prestatienorm realistisch is waarbij onze medewerkers op een normaal werktempo de werkzaamheden met plezier en enthousiasme uitvoert. 

Overleggen

Wij zijn een regiepartner die zaken zoveel mogelijk voorziet en daarop handelt. Dit borgen wij door bij onze overleggen met u ‘veranderende omstandigheden’ altijd op de agenda te zetten. Samen met u kijkt onze rayonmanager de voorliggende periode (op jaar-, week-, maand- en dagniveau) zodat wij waar nodig tijdig passende maatregelen nemen. 

Toezicht

De rayonmanager zal samen met de ambulant objectleider continue toezicht houden op ‘veranderde’ omstandigheden. Zo wordt het schoonmaaktraject nog transparanter en bewegen wij flexibel mee met deze veranderingen.

MAS: de menselijke maat in Schoonmaak!

 


Onze vestigingen
Amsterdam
Pieter Braaijweg 107-109
1114 AJ Amsterdam-Duivendrecht
020 - 617 49 26

Den Haag
WTC Den Haag
Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag

Rotterdam
WTC Rotterdam
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
06 - 54 90 42 89